Η «Ξενάκης Electronet» συμμετέχει στην πρωτοβουλία της ASEM Island Mobility Services, προσφέροντας στους πελάτες της μίας θέσης φόρτισης.

Ο EV Box Elvi 22kW (3P-32A) της «Ξενάκης Electronet» στη Ρόδο χρησιμοποιεί τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται στην οροφή του καταστήματος εξασφαλίζοντας 100% καθαρή ενέργεια σε ολόκληρο το κτίριο και τον φορτιστή ηλεκτρικών οχημάτων.

Share it: