Κατατέθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο που αφορά τις αλλαγές στην κλίμακα του τρόπου υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν το 2021, τα οποία πλέον θα υπολογίζονται στις αυστηρότερες εκπομπές ρύπων του κύκλου δοκιμών WLTP.

Οι μετρήσεις του κύκλου δοκιμών WLTP εμφανίζουν κατά 15% περίπου υψηλότερες μετρήσεις εκπομπών ρύπων σε σύγκριση με τον απερχόμενο κύκλο μετρήσεων NEDC.

Η νέα κλίμακα υπολογισμού των τελών αυτοκινήτων που θα ταξινομηθούν το 2021 περιλαμβάνει αλλαγές ως προς το εύρος των εκπομπών ρύπων, ώστε να μην υπάρχει διαφορά με τα ίδια αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν το 2020 (όπου ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας τους έγινε με τις – χαμηλότερες – μετρήσεις του κύκλου δοκιμών NEDC).

Για όλα τα νέα ΙΧ που θα ταξινομηθούν από την 1/1/2021, ο υπολογισμός των τελών κυκλοφορίας θα γίνεται σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα :

ΕΥΡΟΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ (gr/km)ΤΙΜΗ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗ
0 – 1220
123 – 1390,64
140 – 1660,7
167 – 2080,85
209 – 2241,87
 225 – 2402,2
241 – 2602,5
261 – 2802,7
 > 2812,85

Συνεπώς, ένα αυτοκίνητο με εκπομπές CO2 στα 122 gr/km που θα ταξινομηθεί το 2021, τα τέλη κυκλοφορίας του θα είναι μηδενικά, ενώ για ένα αυτοκίνητο με εκπομπές CO2 στα 123 gr/km, τα τέλη κυκλοφορίας του θα είναι 78,72 ευρώ (123 x 0,64).

Share it: