Το Leasing δεν απευθύνεται μόνο σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες.

Αποτελεί μία αξιόλογη εναλλακτική και για τον ιδιώτη, μία πρακτική που είναι βέβαια λιγότερο διαδεδομένη στη χώρα μας, αλλά κερδίζει έδαφος στις προτιμήσεις.

Ας δούμε σύντομα τα βασικά σημεία της χρονομίσθωσης για τον ιδιώτη:

Καινούργιο αυτοκίνητο για χρήση το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα επιλογής από το χρήστη.

Στην τιμή του μηνιαίου μισθώματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η μεικτή ασφαλιστική κάλυψη, τα τέλη κυκλοφορίας, τα service του αυτοκινήτου,  η παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης (όπου απαιτηθεί) και η αλλαγή ελαστικών.

Θα μπορούσαμε να το ορίσουμε και ως «ενοίκιο» χρήσης του αυτοκινήτου, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με όλα τα πάγια έξοδα χρήσης να έχουν συμπεριληφθεί στο μηνιαίο του μίσθωμα.

Η διάρκεια χρονομίσθωσης του αυτοκινήτου είναι ευέλικτη, ενώ συνήθως παρέχεται και η δυνατότητα εξαγοράς του αυτοκινήτου από το χρήστη του, μετά το πέρας της περιόδου χρονομίσθωσης και στην τιμή που έχει αρχικά προ συμφωνηθεί.

Αρκετές είναι οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της χρονομίσθωσης, καινούργιου ή ακόμα και μεταχειρισμένου αυτοκινήτου, άλλες μικρότερες και άλλες μεγαλύτερες, με αξιόλογες κατά καιρούς προσφορές.

Share it: