Μερίδιο μικρότερο του 1% επί των συνολικών πωλήσεων οχημάτων κατέλαβαν το 2019 τα ηλεκτροκίνητα οχήματα στην ελληνική αγορά, ενώ σε άλλες χώρες της ΕΕ τα αντίστοιχα ποσοστά κυμαίνονται σε 4-5%,επεσήμανε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κ. Καραμανλής στο πλαίσιο του συνεδρίου Electric Vehicle Conference 2020, που πραγματοποιήθηκε σήμερα διαδικτυακά.

Οι τέσσερις άξονες του σχεδίου δράσης του υπουργείου Υποδομών για την ηλεκτροκίνηση είναι οι εξής :

 (α). Κίνητρα για αγορά, μίσθωση και ανανέωση στόλων με ηλεκτρικά οχήματα.

(β). H δημιουργία ενός ευρύτερου, δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης στο οδικό δίκτυο της χώρας σε ιδιωτικούς και κοινόχρηστους χώρους. Ο αριθμός των σημείων φόρτισης θα προσεγγίσει φέτος τους 2.000, το 2025 τους 12.000 και το 2030 θα υπάρχουν 25.000 φορτιστές.

(γ). Η καταγραφή όλων των υποδομών επαναφόρτισης στο Μητρώο Υποδομών, το οποίο θα ενημερώνει τους χρήστες ηλεκτροκίνητων οχημάτων για τη διαθεσιμότητα των σημείων φόρτισης, αν αυτό είναι ελεύθερο ή κατειλημμένο, την τιμή και τον τρόπο πληρωμής.

(δ). Η αδειοδότηση και λειτουργία συνεργείων επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα για την άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος τεχνίτη ηλεκτρικών οχημάτων

Share it: