Τα βήματα ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης επιδότησης.

Για φυσικά πρόσωπα :

 • Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος
 • Επιλογή Μοντέλου Οχήματος από την καταχωρημένη λίστα
 • Επιλογή αγοράς/Μίσθωσης
 • Επιλογή δίκυκλου ή ποδηλάτου
 • Επιλογή επιδότησης φορτιστή
 • Επιλογή Μοντέλου Φορτιστή
 • Επιλογή απόσυρσης
 • Υπολογισμός επιδότησης
 • Επισύναψη δικαιολογητικών
 • Υποβολή Αίτησης

Για την αγορά ηλεκτρικού ταξί, είναι υποχρεωτική η απόσυρση του παλαιού οχήματος. Αντίστοιχα, τα βήματα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης επιδότησης είναι τα ακόλουθα :

 • Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος
 • Επιλογή Μοντέλου από την καταχωρημένη λίστα
 • Συμπλήρωση στοιχείων απόσυρσης
 • Επιλογή αγοράς / Μίσθωσης
 • Υπολογισμός επιδότησης
 • Επισύναψη δικαιολογητικών
 • Υποβολή αίτησης

Για νομικά πρόσωπα, τα βήματα της διαδικασίας υποβολής της αίτησης επιδότησης είναι:

 • Εισαγωγή στοιχείων στα πεδία του συστήματος
 • Επιλογή Μοντέλου από την καταχωρημένη λίστα
 • Επιλογή αγοράς/Μίσθωσης
 • Επιλογή δίκυκλου
 • Επιλογή απόσυρσης
 • Υπολογισμός επιδότησης
 • Επισύναψη δικαιολογητικών
 • Υποβολή αίτησης

Αναμένουμε την εντός των ημερών ενεργοποίηση της σχετικής ιστοσελίδας, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι σχετικές ανακοινώσεις.

Share it: